Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Dự án Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải)
XEM CHI TIẾT: 903_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới