Hạt Kiểm lâm liên huyện Duyên Hải - thị xã Duyên Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp

         Xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Do vậy, công tác tuyên truyền luôn được Hạt Kiểm lâm liên huyện Duyên Hải - thị xã Duyên Hải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định mới trong lĩnh vực lâm nghiệp đến người dân trên địa bàn huyện và thị xã Duyên Hải, đặc biệt là những hộ có nhận khoán bảo vệ rừng và sống ven rừng.

         Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện và thị xã Duyên Hải, những tháng đầu năm 2024, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng tổ chức được 07 cuộc tuyên truyền các chính sách về Lâm nghiệp cho trên 200 người dân tham dự.

anh tin bai
Tuyên truyền tại ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

         Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản trong lĩnh vực Lâm nghiệp như: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 năm 2017; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;… đồng thời, làm rõ một số nội dung về công tác bảo vệ rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, của hộ gia đình, cá nhân; công tác phòng cháy chữa cháy; thủ tục khai thác, hồ sơ lâm sản trong lưu thông; các hành vi bị cấm và mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản,…

anh tin bai
Tuyên truyền tại ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

         Qua các buổi tuyên truyền giúp cho người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng. Góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải được bảo đảm. Các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, công tác phòng, chống cháy rừng được bảo đảm. Từ đó, người dân và cộng đồng đã tích cực cùng với lực lượng chuyên trách tham gia bảo vệ rừng. 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Duyên Hải - thị xã Duyên Hải không xảy ra trường hợp vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp (cùng kỳ năm 2023 xảy ra 04 vụ).

 

Phan Thị Thanh Nhàn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới