Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2))
1459_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới