Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Tên dự án: Khu vực sông Láng Thé, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh))
370_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới