Thông báo số 19/TB-HĐXTVC ngày 08/7/2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
19_tb_hdxtvc.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới