Danh sách số 11/DS-HĐXTVC ngày 20/6/2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
11_ds_hdxtvc.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới