Kế hoạch số 712/KH-SNN ngày 02/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2023 và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2024 và các năm tiếp theo thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và PTNT
712_kh_snn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới