Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Dự án Nâng cấp hệ thống kênh trục và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, tỉnh Trà Vinh)
1381_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới