Trà Vinh có 03 cảng cá và 03 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

         Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

         Theo Quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, toàn quốc có 173 cảng cá, gồm 39 cảng cá loại I, 80 cảng cá loại II, 54 cảng cá loại III, đáp ứng bốc dỡ tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.983.000 tấn/năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gồm 30 khu cấp vùng, 130 khu cấp tỉnh), đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 90.600 tàu cá. Trong đó, tỉnh Trà Vinh 03 cảng cá gồm: Cảng cá Định An, thị trấn Định An, huyện Trà Cú; Cảng cá Láng Chim, phường 2, thị xã Duyên Hải và Cảng cá Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; 03 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đó là: Khu neo đậu Cung Hầu, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; Khu neo đậu Cửa Định An, thị trấn Định An, huyện Trà Cú và Khu neo đậu Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Đặc biệt, Cảng cá Định An là cảng cá được ưu tiên nâng cấp thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

anh tin bai

Tàu cá của ngư dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải neo đậu tại khu vực

 được quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão Động Cao đến năm 2030

         Được biết, mục tiêu chung của Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành Thủy sản, đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nghề cá, tăng cường hội nhập quốc tế; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên quy mô cả nước thành một hệ thống liên hoàn, liên vùng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển theo hướng tích hợp, gia tăng giá trị khai thác sử dụng. Theo Quy hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2030 ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần thiết yếu: Các cảng cá loại I, ưu tiên các cảng cá trong các Trung tâm nghề cá lớn; các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng; các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại các đảo; các cảng cá loại II kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hoặc đang đầu tư xây dựng dở dang, đồng thời có vai trò cảng chính phục vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của địa phương.

 

Thừa Thịnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới