Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành -Dự án Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II)
201_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới