Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Dự án Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)
1009_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới