Thông báo số 370/TB-SNN ngày 03/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm
XEM CHI TIẾT: 370_tb_snn_so_ket_6t.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới