Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Dự án Nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh trục chính cấp II và đê bao ngăn mặn vùng bị ảnh hưởng hạn, mặn nghiêm trọng thuộc các huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh)
1098_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới