Kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất thủy sản giống an toàn dịch bệnh tại Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Trà Vinh

         Thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. Qua đó, công tác kiểm tra, đánh giá duy trì đối với cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh động vật do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng năm theo quy định.

         Ngày 28/6/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra, đánh giá duy trì cơ sở sản xuất thủy sản giống an toàn dịch bệnh đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Trà Vinh, địa chỉ: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải (theo Quyết định số 76/QĐ-CCCNTY ngày 20/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất thủy sản giống an toàn dịch bệnh đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Thông thuận Trà Vinh).

anh tin bai
Kiểm tra các hồ sơ liên quan đến cơ sở an toàn dịch bệnh 
 tại Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Trà Vinh

         Qua kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở, Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Trà Vinh đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đủ điều kiện duy trì an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô. Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận là cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh sản xuất thủy sản giống đầu tiên của tỉnh. Giấy chứng nhận cấp từ năm 2021 và có thời hạn 5 năm.

anh tin bai
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra chất lượng tôm giống
  tại cơ sở sản xuất giống an toàn dịch bệnh

         Việc quản lý được dịch bệnh, một yếu tố then chốt quyết định “thành - bại’ trong nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, xây dựng và duy trì cơ sở sản xuất thủy sản giống an toàn dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng. Để công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, cơ sở phải đáp ứng các quy định về xét nghiệm đối với dịch bệnh, quy định về nước thải trong quá trình sản xuất, ghi chép, lưu trữ hồ sơ có liên quan như: (1) Hồ sơ pháp lý của Công ty (2) Hồ sơ về tôm bố mẹ, tôm Post sạch bệnh (3) Điều kiện cơ sở vật chất (4) Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất (5) Quy trình vệ sinh đối với từng công đoạn sản xuất, mua bán, vận chuyển, tham quan và phương tiện ra, vào (6) Các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở.

 

Công Khanh ​
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới