Thông báo số 379/TB-SNN ngày 04/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc áp dụng mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
379_tb_snn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới