Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành -Dự án Trạm bơm kênh 3 tháng 2, tỉnh Trà Vinh
215_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới