Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện chuyển đổi số

         Với mục tiêu xây dựng phương án chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh có tính khả thi cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Thời gian thực hiện Đề cương trong năm 2024, để điều tra thu thập số liệu và đánh giá thực trạng chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh giai đoạn từ năm 2015-2023.

         Cùng với xây dựng Đề án chuyển đổi số, từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong, ngoài tỉnh phổ biến, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, như:

         - Phối hợp MobiFone tỉnh Trà Vinh phổ biến “Giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp”, gồm: Cảnh báo nhiễm mặn; Các hệ thống quan trắc; Du lịch thông minh MobiFone Smart Travel cho ngành nông nghiệp; Giám sát sâu rầy thông minh; Nông nghiệp thông minh MobiAgri; Bản đồ thông minh SmartGis. 

anh tin bai
Điểm ngâm chân thảo dược, một hoạt động du lịch sinh thái tại Cồn Hô (huyện Càng Long).
 Theo MobiFone tỉnh Trà Vinh chuyển đổi số - MobiFone Smart Travel, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin du lịch,
cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch và quản lý hiệu quả hơn.

         Đồng thời, MobiFone tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số nông nghiệp với tên gọi “Chuyến xe Nông dân”, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Giúp người dân tiếp cận công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tiếp cận nông nghiệp theo hướng chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các công nghệ Big data, AI (trí tuệ nhân tạo), Blockchain, AR (Augmented Reality - thực tế tăng cường: là một công nghệ cho phép lồng ghép thông tin ảo vào thế giới thực và ngược lại), VR (Virtual Reality - thực tế ảo),… vào hỗ trợ canh tác, quản lý sâu bệnh cây trồng một cách hiệu quả.

         - Phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Điện toán (Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phổ biến “Các giải pháp về công nghệ trong nông nghiệp”, như: Giải pháp Ứng dụng về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số Nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Nền tảng không gian dữ liệu sử dụng AI phiên bản tiến hóa từ LakeHouse: ứng dụng cho bài toán phân tích dữ liệu dựa trên Chatbot trong lĩnh vực Nông nghiệp và Giáo dục; Giải pháp Quản trị và Khai thác tài sản số bằng công nghệ Chatbot. Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán đã hỗ trợ miễn phí cho tỉnh xây dựng Kho dữ liệu chuyên ngành thủy sản.

         - Phối hợp VNPT Trà Vinh, tham quan, tìm hiểu “Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT” tại tỉnh Hậu Giang cho 12 công chức, viên chức ngành nông nghiệp. Thảo luận ký Thỏa thuận hợp tác triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2024-2028 giữa 2 đơn vị theo thoả thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực chuyển đổi số.

         - Cử công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông (hình thức học trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến). Tiếp tục phối hợp Viettel Trà Vinh hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về thương mại điện tử, bán hàng online,…

anh tin bai
Diện tích có rừng của tỉnh Trà Vinh có trên 9.620 ha. Dự kiến năm 2024, tỉnh sẽ sử dụng
 ảnh viễn thám có độ phân giải cao để điều tra hiện trạng rừng

         Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, đề xuất ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2024, trong đó tập trung xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, phát triển xã hội số trong phát triển kinh tế số nông thôn và triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để triển khai, thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh năm 2024. Xây dựng Kế hoạch điều tra xác định hiện trạng rừng trình phê duyệt trong tháng 6/2024, trong đó, sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao để điều tra hiện trạng rừng.

         Trở lại với Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, nhiệm vụ chính của Đề án nhằm đánh giá thực trạng phát triển, đánh giá các nguồn lực liên quan chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Từ đó, xây dựng phương án phát triển và đề xuất giải pháp, tổ chức thực hiện Đề án đến năm 2030 và đến năm 2050 theo hướng bền vững và có trách nhiệm. Đề án triển khai thực hiện sẽ góp phần xây dựng phát triển nền tảng số, kinh tế số, nông thôn số, nông dân số, chính quyền số và chuyển đổi số cho các lĩnh vực chuyên ngành ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Văn Đoái
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới