Kết quả triển khai công tác kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

         Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 01/4/2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 176/QĐ-SNN ngày 11/4/2024 để kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Càng Long, Châu Thành và Trà Cú. Thời gian thực hiện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 10/5/2024. Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm

         Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căn tin trường học, các kho dự trữ hàng hóa thực phẩm... Các nội dung được kiểm tra sẽ tập trung vào các quy định về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, con người,…; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Bản cam kết SXKD thực phẩm an toàn; Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức thức an toàn thực phẩm;  Việc thực hiện các quy định về công bố sản phẩm và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện ghi nhãn cũng như thực hiện theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.

         Đoàn đã tiến hành kiểm tra 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Càng Long, Châu Thành và Trà Cú. Trong đó, có 09 cơ sở sản xuất (01 sản xuất pate, chả lụa, lạp xưởng, 01 sản xuất trả; 01 sản xuất bánh tét; 02 sản xuất bánh mì; 01 sản xuất chả lụa, 01 sản xuất rượu; 02 sản xuất thủy sản khô); 14 cơ sở kinh doanh (01 kinh doanh bách hóa xanh; 01 kinh doanh thực phẩm tươi sống; 02 kinh doanh thịt bò; 05 kinh doanh tạp hoá, 04 kinh doanh dịch vụ ăn uống; 01 kinh doanh thực phẩm đông lạnh) và 02 bếp ăn tập thể của trường học. Đồng thời, kết hợp lấy 07 mẫu sản phẩm thực phẩm gửi Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm (02 mẫu thịt bỏ phân tích chỉ tiêu Hàn the; 01 mẫu trà phân tích chỉ tiêu Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2); 01 mẫu chả lụa phân tích chỉ tiêu Nhóm Phosphate; 03 mẫu cá khô phân tích chỉ tiêu Trichlorfon).

anh tin bai

Đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh tạp hóa và dịch vụ ăn uống

         Qua thực tế kiểm tra, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tuân thủ tốt các quy định về ATTP, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đã có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp điều kiện cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dụng cụ theo tiêu chuẩn và duy trì tốt điều kiện vệ sinh tại cơ sở,… đáp ứng quy định về điều kiện ATTP. Đối với các cơ sở kinh doanh, các sản phẩm được bảo quản, bày bán theo nhóm sản phẩm thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm đúng quy định. Kết quả kiểm nghiệm mẫu, có 07/07 mẫu đạt yêu cầu theo chỉ tiêu phân tích.

         Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới, đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện thường xuyên thống kê, cập nhật, rà soát đầy đủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tra việc tuân thủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý, đặc biệt đối với cơ sở kinh doanh tạp hóa và dịch vụ ăn uống.

         Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và giám sát việc thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với tuyến huyện và xã, phường, thị trấn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

Dương Minh Phú
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới