Lực lượng kiểm ngư tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển

         Thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), lực lượng kiểm ngư phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuỷ sản– Quản lý chất lượng tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản trên vùng biển tỉnh Trà Vinh từ ngày 08/5/2024 đến ngày 19/5/2024 (theo Kế hoạch số 475/KH-SNN ngày 06/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 196/QĐ-SNN ngày 06/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn tuần tra thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực thủy sản).

anh tin bai
Lực lượng kiểm ngư tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển

 

         Mục đích tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nhằm ngăn chặn và kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU); Tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phổ biến, giáo dục pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

           Kết quả, Đoàn đã tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 35 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển, trong đó phát hiện 03 tàu cá vi phạm các qui định của Luật Thủy sản như: tàu cá từ 15 mét trở lên không cập cảng cá có trong danh sách cảng cá được chỉ định để bốc dỡ thủy sản; không viết số đăng ký tàu cá; không có nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài dưới 24 mét, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 31 triệu đồng, trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đoàn cũng đã tuyên truyền, phổ biến cho các ngư dân nắm được các quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản như Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuỷ sản; Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.

           Kết hợp chuyến tuần tra, Đoàn đã trao tặng 35 cờ Tổ quốc cho 35 tàu cá,  góp phần cho ngư dân vươn khơi bám biển cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

anh tin bai
Lực lượng kiểm ngư trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Trần Thị Đào
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới