Thông báo số 07/TB-HĐXTVC ngày 07/12/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc thu phí xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
07_TB_HDXTVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới