Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 26/10/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 (phỏng vấn) và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2022 của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh
01_TB_HDXTVC_HTSLV.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới