Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 12/4/2024-18/4/2024)
anh tin bai
anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

 

anh tin bai

Biểu đồ mật độ bướm sâu đục thân hai chấm tại các bẩy đèn

            

                Trong tuần qua, từ ngày 12/4/2024 đến ngày 18/4/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 02- 63 con/bẩy/đêm, cao nhất 63 con vào đêm 18/4/2024 tại bẩy đèn Mỹ Cẩm; bướm sâu đục thân hai chấm từ 02- 32 con/bẩy/đêm, cao nhất 32con vào đêm 12/4/2024  tại bẩy đèn xã Phú Cần- huyện Tiểu Cần. Ngoài ra hệ thống giám sát còn ghi nhận thành trùng rầy lưng trắng, bướm sâu cuốn lá nhỏ, rầy xanh đuôi đen, muỗi hành, rầy zigzag... có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

               Lúa Đông Xuân 2023- 2024 tập trung đang giai đoạn chín, thu hoạch. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng có xuất hiện chuột, lem lép hạt nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất.

              Lúa Hè thu 2024 tập trung đang giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng có xuất hiện chuột, bọ trĩ nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất.

            Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh và phòng trị kịp thời, đặc biệt chú ý sẽ có lứa rầy nâu nở trên trà lúa đẻ nhánh. Đối với bọ trĩ gây hại giai đoạn mạ khuyến cáo bà con ông dân hạn chế phun thuốc phòng trừ giai đoạn này vì cây lúa có khả năng phục hồi, nảy chồi tốt, bà con nông dân nên cung cấp đủ nước, bón phân cân đối để cây lúa mau phục hồi.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Tin mới