Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 19/4/2024-25/4/2024)
anh tin bai
anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy lưng trắng tại các bẫy đèn

 

         Trong tuần qua, từ ngày 19/4/2024 đến ngày 25/4/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 02- 81 con/bẩy/đêm, cao nhất 81 con vào đêm 20/4/2024 tại bẩy đèn Phú Cần; rầy lưng trắng vào đèn phổ biến từ 01- 56 con/bẩy/đêm, cao nhất 56 con vào đêm 24/4/2024 tại bẩy đèn Phú Cần;  Ngoài ra hệ thống bẩy đèn còn ghi nhận, bướm sâu cuốn lá nhỏ, rầy xanh đuôi đen, muỗi hành, rầy zigzag... có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

         Lúa Đông Xuân 2023- 2024 tập trung đang giai đoạn thu hoạch. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng có xuất hiện chuột nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất.

         Lúa Hè thu 2024 tập trung đang giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng có xuất hiện chuột, bọ trĩ, rầy nâu nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất.

         Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh và phòng trị kịp thời, đặc biệt chú ý theo dõi mật số rầy nâu đang nở trên trà lúa đẻ nhánh. Đối với bọ trĩ gây hại giai đoạn mạ khuyến cáo bà con ông dân hạn chế phun thuốc phòng trừ giai đoạn này vì cây lúa có khả năng phục hồi, nảy chồi tốt, bà con nông dân nên cung cấp đủ nước, bón phân cân đối để cây lúa mau phục hồi.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Tin mới