Kết quả lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Quý I năm 2024 theo thông tư tư 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

         Thực hiện thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Đối tượng thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng của Thông tư này gồm: ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; điều và các nông sản thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ tại chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản; Cơ sở thu gom, phân phối nông lâm thủy sản, cơ sở chuyên doanh nông lâm thủy sản.

anh tin bai
Thu mẫu tại cơ sở sản xuất thủy sản khô

         Quý I năm 2024, Chi cục thủy sản – Quản lý chất lượng tổ chức lấy mẫu địa bàn huyện Càng Long, Cầu Ngang, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Tổng số mẫu được lấy 23 mẫu (trong đó thịt và các sản phẩm từ thịt 11 mẫu; thủy sản khô 09 mẫu; các sản phẩm từ thủy sản 02 mẫu và sản phẩm trà 01 mẫu) được gửi đến Viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP như: hóa chất, kháng sinh cấm, các chất bảo quản sản phẩm, các chất tăng trọng, các chỉ tiêu về vi sinh, ... Kết quả phân tích có 21/23 mẫu đạt yêu cầu theo chỉ tiêu phân tích; 02/23 mẫu gồm 01 mẫu thịt bò và 01 mẫu lòng bò có chỉ tiêu Salbutamol không đạt tiêu chuẩn theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

anh tin bai
Thu mẫu và niêm phong mẫu thịt bò tại cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống

          Sau khi có kết quả phân tích mẫu, Chi cục Thuỷ sản – Quản lý chất lượng đã tiến hành truy xuất nguyên nhân mẫu nhiễm theo quy định và thông báo kết quả thu mẫu giám sát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, thông báo đến các địa phương phối hợp giám sát đối với các cơ sở có mẫu nhiễm.

         Qua thực hiện kế hoạch lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đã phát hiện các sản phẩm không đảm bảo an toàn, từ đó kịp thời thông tin, cảnh báo đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng trước khi được phân phối qua các cửa hàng, siêu thị, chợ, ...  đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong chế biến, sản xuất và kinh doanh của các cơ sở./.

 

Cao Văn Giòn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới