Thông báo số 201/TB-SNN ngày 11/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

201_tb_snn.pdf

575_qd_ubnd.pdf

Tin khác
1 2 3 
Tin mới