Về việc tạm ngưng cung cấp nước để vệ sinh xúc rửa bể chứa (ngày 06/4/2024: Toàn bộ khu vực xã Tân An; một phần ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội; toàn bộ ấp An Bình, An Chánh, xã Tân Bình)
149_tb_ttn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới