Quyết định số 347/QĐ-SNN ngày 11/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc tuyển dụng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đợt 3)
347_QD_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới