Thông báo số 02/TB-HĐXTVC ngày 31/10/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh về kết thúc việc tổ chức tuyển dụng viên chức theo Thông báo số 02/TB-BCH ngày 16/9/2022 của Hội Thủy sản và Lam vườn tỉnh Trà Vinh
02_TB_HDXTVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới