Quyết định số 180/QĐ-SNN ngày 26/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đợt 2)
180_QD_SNN_KQ_TD_TY_DOT_2.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới