Quyết định số 888/QĐ-BNN-TS ngày 29/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024
888_qd_bnn_ts.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới