Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
288_qd_ttg.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới