Trà Vinh tham dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

         Chiều ngày 22/4/2024, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 28 địa phương có biển về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

anh tin bai
Điểm cầu tại tỉnh Trà Vinh

         Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chủ trì hội nghị cùng các đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh…

         Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan báo cáo những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư như các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác IUU. Kiện toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

         Hội nghị cũng được nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trình bày Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị 32-CT/TW; các ngành, cơ quan, địa phương tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện công tác chống khai thác IUU và kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư trong thời gian tới.

         Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về việc chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác IUU. Nếu nhận thức đầy đủ và hành động quyết liệt thì sẽ đạt được mục tiêu Chỉ thị 32-CT/TW đề ra, bên cạnh xây dựng chính sách phát triển ngành thủy sản thì các cấp ủy, chính quyền phải tăng cường kiểm soát các hoạt động thủy sản, nhất là việc đánh bắt thủy sản. Có cơ chế xử phạt, khen thưởng hợp lý để tạo đồng thuận trong nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt các nội dung quy định đã đề ra. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật. Có như vậy, ngành thủy sản mới phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của chúng ta trên trường quốc tế.

         Đối với tỉnh Trà Vinh, Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thư ngỏ kêu gọi hưởng ứng việc chống khai thác IUU; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tàu cá và ngư dân khai thác bất hợp pháp vi phạm vùng biển nước ngoài. Tàu Kiểm ngư tỉnh phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 22 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển, kiểm tra 1.051 phương tiện, đã xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp, với số tiền gần 390 triệu đồng. Tổ chức đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại 05 cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

         Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 276 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kết quả: số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 252 tàu, đạt 100% tổng số tàu đang hoạt động; đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 858 tàu cá đủ điều kiện cấp phép theo quy định (đạt 100% kế hoạch). Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU trong thời gian tới, Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU; gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Thừa Thịnh ​
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới