Quyết định số 181/QĐ-SNN ngày 26/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc tuyển dụng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đợt 2)
181_QD_SNN_TD_TY_DOT_2.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới