Kế hoạch số 973/KH-SNN ngày 30/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh thực hiện phong trào thi đua "Đẩy manh phát triên kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
973_KH_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới