Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
1066_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới