Tuyên truyền các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí PM3 - Cà Mau trên biển

         Vừa qua, tại Hội trường Đồn Biên phòng Mỹ Long, Đồn Biên phòng Long Hòa, Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công ty khí Cà Mau tổ chức 02 cuộc tuyên truyền các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí PM3 - Cà Mau trên biển, với sự tham dự của gần 100 chủ tàu cá và thuyền trưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Quang cảnh 02 buổi tuyên truyền tại Hội trường Đồn Biên phòng Mỹ Long và Đồn Biên phòng Long Hòa

         Tại buổi tuyên truyền, đại biểu được nghe báo cáo viên của Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng tỉnh Trà Vinh triển khai các văn bản, các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý khai thác thủy sản: Luật Thủy sản 2017; các văn bản hướng dẫn Luật; đặc biệt là quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không cáo cáo và không theo quy định (IUU) cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các báo cáo viên của Công ty khí Cà Mau triển khai các văn bản: Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 của chính phủ quy định về công tác bảo vệ an ninh, an toàn Dầu khí; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dầu khí, kinh doanh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

         Qua 02 buổi tuyên truyền đã cung cấp cho người dân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản những kiến thức cơ bản, thiết thực của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn, giúp người dân nhận thức được các quy định về khai thác đánh bắt thủy sản; giám sát quá trình hoạt động của tàu cá đang hoạt động trên biển và các quy định bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí PM3 - Cà Mau trên biển, qua đó thực hiện nghiêm quy định pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản./.

Thanh Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới