Báo cáo số 648/BC-SNN ngày 17/6/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
648_bc_snn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới