Trao đổi về giải pháp Ứng dụng về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số Nông nghiệp

         Vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh để thảo luận/trao đổi/chia sẻ tìm ra các “Giải pháp Ứng dụng về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số Nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.

         Đoàn làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Điện toán do PGS. TS Thoại Nam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Điện toán, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến liên ngành, làm Trưởng đoàn, và thành viên: TS Dương Ngọc Hiếu, PGĐ Trung tâm Kỹ thuật Điện toán, PGS. TS Nguyễn Thanh Hiên, TGĐ Công ty NewAI, đối tác chiến lược của Trung tâm Kỹ thuật Điện toán, CN Nguyễn Hoàng Thậm, TPKD Trung tâm Kỹ thuật Điện toán. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh tiếp và làm việc với Đoàn, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc, và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

anh tin bai

Ông Lê Văn Đông (đứng), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,

phát biểu tại buổi làm việc

 

         Nội dung thảo luận/trao đổi/chia sẻ tại buổi làm việc, gồm: “Nền tảng Làng/Xã thông minh và một số giải pháp về chuyển đổi số Nông nghiệp”, “Nền tảng không gian dữ liệu sử dụng AI phiên bản tiến hoá từ LakeHouse; ứng dụng cho bài toán phân tích dữ liệu dựa trên Chatbot trong lĩnh vực Nông nghiệp và Giáo dục” và “Giải pháp Quản trị và Khai thác tài sản số bằng công nghệ Chatbot”.

         Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng, như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà vinh đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Trà vinh đến năm 2025, đinh hướng đến năm 2030,…

anh tin bai

“Các bước tiến hóa chuyển đổi số” trong nội dung “Nền tảng không gian dữ liệu sử dụng AI phiên bản tiến hoá từ LakeHouse”,

được trình bày tại buổi làm việc (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Điện toán)

 

         Tuy nhiên, chuyển đổi số đang ở giai đoạn đầu, nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều lúng túng. Khó khăn của tỉnh là hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông nghiệp cũng như yêu cầu ứng dụng các công nghệ mới. Chất lượng nguồn nhân lực cho việc xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp còn yếu, thiếu. Ngành nông nghiệp chưa xây dựng được phần mềm chuyên ngành để quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu giữa các lĩnh vực trong nội bộ ngành cũng như kết nối giữa ngành nông nghiệp với các ngành khác. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún rất khó thu thập cơ sở dữ liệu,…

         Ngoài những nội dung trao đổi nêu trên, hai bên còn thống nhất Trung tâm Kỹ thuật Điện toán sẽ hỗ trợ Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng thực hiện kho dữ liệu chuyên ngành thủy sản (miễn phí). Nội dung này đã và đang được tiến hành thực hiện ngay sau buổi làm việc (ngày 19/3/2024).

anh tin bai

“Mô hình nền tảng kho dữ liệu dùng chung” trong nội dung

“Giải pháp Quản trị và Khai thác tài sản số bằng công nghệ Chatbot

được trình bày tại buổi làm việc (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Điện toán)

         Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Văn Đông gửi lời cám ơn chân thành đến Trung tâm Kỹ thuật Điện toán, PGS. TS Thoại Nam và các thành viên trong Đoàn về buổi làm việc. Đồng thời, ông Lê Văn Đông chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, cần xác định vị trí, vai trò và yêu cầu tất yếu của việc chuyển đổi số đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nghiên cứu, phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Điện toán và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông minh vào sản xuất. Áp dụng các phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành, trong sản xuất. Ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ cao, dần thay thế sức người trong nông nghiệp và từng bước giúp người sản xuất tiếp cận công nghệ để chuyển đổi số trong nông nghiệp.

 

Thúy An
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới