Tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về Hệ thống giám sát hành trình tàu cá

         Ngày 23/5/2024, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về Hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS). Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban Thường trực về IUU tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

anh tin bai
Đại biểu dự hội nghị nghị trực tuyến triển khai thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg
 ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

 

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được Trung tâm Thông tin thủy sản – Cục Thủy sản báo cáo về tình hình lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống VMS, tính đến ngày 21/5/2024, số lượng tàu cá từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 28.584/29.095 tàu cá; hiện còn 511 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tỷ lệ số tàu có kết nối trung bình hàng ngày qua hệ thống giám sát tàu cá hiện nay đạt khoảng 60%. Đối với tàu cá bị mất kết nối trên 6 tháng là 2.471 tàu (chiếm 9% so với tổng số lượng tàu đã được lắp đặt có trên hệ thống GSTC), trong đó tàu mất kết nối trên 6 tháng có vị trí cuối cùng báo ở trong bờ là 2.044 tàu; tàu mất kết nối trên 6 tháng vị trí cuối cùng báo ở ngoài khơi là 427 tàu. Đến nay có 27 địa phương tổ chức trực 24/7 (bao gồm cả trực trong giờ hành chính và trực online ngoài giờ hành chính). Tính đến ngày 20/5/2024, trực ban phát hiện và đề nghị xử lý tổng cộng 8.787 lượt tàu từ 24m trở lên mất kết nối trên 6 giờ đến 10 ngày trên biển. Từ ngày 01/10/2023 - 20/5/2024, trực ban phát hiện và xử lý tổng cộng 18 lượt tàu từ 24m trở lên vi phạm vượt ranh giới cho phép trên biển. Đối với tàu cá từ 24m trở lên vi phạm mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển, trực ban phát hiện và xử lý tổng cộng 172 lượt tàu. Tính từ thời điểm sau khi EC kiểm tra thanh tra lần thứ 4 đến nay, đối với tàu cá vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thủy sản trên biển chưa có vụ nào được xử phạt; mới có 14/8.787 (chiếm 0,16%) lượt tàu từ 24m trở lên mất kết nối trên 6 giờ trên biển và 16/172 (chiếm 9,3%) lượt tàu từ 24m trở lên mất kết nối trên 10 ngày trên biển được xử phạt vi phạm hành chính.

         Tại tỉnh Trà Vinh, triển khai thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực, kinh phí để rà soát đảm bảo 100% tàu cá trên 15 mét khi tham gia khai thác trên biển phải lắp đặt thiết bị và duy trì kết nối VMS theo quy định của Luật Thủy sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; bố trí cán bộ đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện giám sát từng tàu cá của địa phương trên VMS, kịp thời phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý triệt để, nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tình trạng lắp đặt và duy trì kết nối VMS của 100% tàu cá khi ra vào cảng và đang hoạt động trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm quy định về VMS. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các quy định về VMS. Qua triển khai, đạt được các kết quả như: Số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 253 tàu đạt tỉ lệ 100% trên tổng số tàu đang hoạt động; hỗ trợ hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay đã hỗ trợ 197 chủ tàu cá với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát tàu cá của địa phương hoạt động trên biển theo đúng quy định; đảm bảo ghi chép, lưu trữ thông tin tàu cá có hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện qua VMS để xử lý; hỗ trợ các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu người dùng, kết nối đồng bộ dữ liệu trên hệ thống. Báo cáo kịp thời các thông tin dữ liệu chưa đảm bảo độ tin cậy về Cục Thủy sản để theo dõi, xử lý theo quy định. Kết quả đến nay Trà Vinh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

         Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, việc quản lý đội tàu, giám sát đội tàu, lắp đặt thiết bị hành trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tháo gỡ thẻ vàng của EC, đề nghị các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện số 49/CĐ-TTg, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm. Đối với các tỉnh, thành phố ven biển, ông Phùng Đức Tiến yêu cầu tập trung nguồn lực, kinh phí để rà soát đảm bảo 100% tàu cá trên 15m khi tham gia khai thác trên biển phải lắp đặt thiết bị và duy trì kết nối hệ thống VMS theo quy định của Luật Thủy sản. Bố trí cán bộ đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện giám sát từng tàu cá của địa phương trên hệ thống VMS, kịp thời phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý triệt để, nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tình trạng lắp đặt và duy trì kết nối hệ thống VMS của 100% tàu cá khi ra vào cảng và đang hoạt động trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm quy định về VMS. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các quy định về VMS.

 

Thừa Thịnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới