Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh năm 2024

         Chiều ngày 02/01/2023 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở phối hợp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Tham gia đoàn Chủ tịch và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở cùng 41 công chức, người lao động tham dự Hội nghị. 

anh tin bai
Đồng chí Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

         Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Tại Hội nghị, công chức và người lao động được nghe thông qua các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo hoạt động phong trào thi đua trong công chức năm 2023 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở năm 2024.

anh tin bai

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội đề ra, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

anh tin bai
Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 của
 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024, Hội nghị thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng thời lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn Phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết giao ước thi đua để phối hợp thực hiện. Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024, nhất trí biểu quyết với tỷ lệ 100%.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, công chức và người lao động đã đạt được trong năm 2023. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, Nghị quyết Hội nghị đề ra trong năm 2024, Lãnh đạo Sở và Ban chấp hành công đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 đã đề ra. 

         Nhân dịp năm mới đại diện Ban lãnh đạo Sở xin gửi đến gia đình cán bộ, công chức và người lao động lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc thành công trong cuộc sống./.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hận

                                                     Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới