Thông báo số 119/TB-CCCNTY ngày 30/8/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tuyển dụng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trà Vinh
Tuyen_dung_VC_CNTY.rar
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới