Thông báo số 02/TB-HĐXTVC ngày 09/9/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh kết thúc việc tổ chức tuyển dụng viên chức theo Thông báo số 01/TB-BCH ngày 28/7/2022 của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh
Thong_bao_ket_thuc_tuyen_dung.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới