Thông báo số 02/TB-HDXTVC ngày 01/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021 của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh
02_TB_HDXTVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới