Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 29/10/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021 của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh
01_TB_H%C4%90XTVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới