Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 (phỏng vấn) và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2022 của Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh
TB_HTSLV_ds_khong_du_dk_xet_tuyen_vc.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới