Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh
1312_QD_UBND_tuyen_dung_cong_chuc.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới