Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
3861_QD_UBND0001.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới