Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2024
1951_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới