Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022
2123_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới