Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy định chinh sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
37_2022_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới